Her şeyin birbiri ile ilintisinin olduğu inancına sahip insanlardanımdır. Tüm bilimlerin, jeolojiden, arkeolojiye, antropolojiden, arkeolojiye, tıptan, teknolojiye, matematikten, felsefeye veya fiziğe kadar sanki birbirinden bağımsızmış gibi görünen tüm disiplinlerin birbirine derinden bağlı, iç içe olduklarını biraz ilgilenince görebilirsiniz.

İşte bu düşünceyi onaylayan bir teori’nin son zamanlarda bulunduğunu öğreniyorum ve buna “Unification” Türkçesi “ Birleşme” dendiğini öğreniyorum. Buna bir nevi “Bağlantısallık” da diyebiliriz. Evreni ifade ederken bu teorinin üç temel anlayış ile şekil aldığı ve bu teoriye göre işlediğinden söz edilir. Bu üç güç, elektromanyetik, zayıf kuvvet ve güçlü kuvvet, evrenin devinimlerinden sorumludur diye anlatır fizikçiler.

Fizik kanunlarını hiçe sayarak yaşayamayız. Dünyada icat edilen her aletin, her icadın temelinde fizik kanunları vardır. Fiziği anlamaya başladığımızda dünyayı ve evreni de anlarız. Özellikle kuantum fiziğinin izahı ile şimdilerde kullandığımız akıllı telefonlardan, bilgisayarlara, elektronik aletlerden, arabalara, uçaklara hatta roketlere ve robotlara kadar sayamayacağımız kadar çok aletin 19. yüzyılın başlarında yazılan fizik formüllerine borçlu olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Bu formüllerin yaratıcısı ise değeri zamanında anlaşılmamış James Clerk Maxwell’dir…

Devamı için lütfen tıklayınız…